Menu
Your Cart

Temel İSG Eğitim

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

Bu eğitim, katılımcılara iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltıcı önlemler alarak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlamak için gerekli olan bilgi birikimini kazandırmak, çalışanları yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek, mesleki tehlikeleri ve dikkat edilmesi gereken önlemleri tanıtmak, farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitimlerimiz, bir çalışma ortamında güvenlik ve sağlığı teşvik etmek ve sürdürmek için bilgi, beceri ve yeterlilikle donatmayı amaçlar. Yemek servisi ve ağırlama sektörü için sanitasyon uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, tehlike tanıma ve risk değerlendirmeleri, iş hijyeni ve kritik altyapı ve önleyici bakım dahil olmak üzere kapsamlı bir konu yelpazesine sahibiz. 

Bu kurslar, işyerinde güvenlik ve sağlık konusunda sorumluluğu olan ve becerilerini geliştirmek isteyen yöneticiler, denetçiler, güvenlik temsilcileri ve diğer profesyoneller için tasarlanmıştır. Ayrıca konuya ilgi duyanlar veya sağlık ve güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenler için de uygundur.

İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi, etkili bir sağlık ve Güvenlik sisteminin uygulanmasının anahtarıdır. Artık her saygın kuruluş, tedarikçilerinden dokümantasyon, teftişler ve izleme, eğitimler ve iyileştirme eylemlerini içeren İSG yönetim sistemlerine ilişkin kanıt sağlamalarını talep etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Yönetmeliği, her işverenin, çalışanlarının sağlık ve güvenlik konusundaki yeteneklerini dikkate almasını ve onlara yeterli sağlık ve güvenlik eğitimi verilmesini şart koşar. DEMKO, iş güvenliği ve sağlığı konusunda İSG eğitim hizmetleri sağlama konusunda on yılı aşkın deneyime sahip kayıtlı ve sertifikalandırılmış kaynak kişilere sahiptir. DEMKO olarak, İSG eğitim ihtiyaçlarınızı özelleştiriyoruz ve müşterilerinizin gereksinimlerinin, yerel İSG gereksinimlerinin ve Uluslararası gereksinimlerin gereksinimlerini karşılayan eğitim modülleri geliştiriyoruz.