Menu
Your Cart

Periyodik Test ve Kontroller

NEDEN İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ YAPTIRIYORUZ?


Firmalarda çalışanları ortamda bulunan gereğinden az veya gereğinden fazla olan etkenlerden korumak işverenin görevidir. İşveren bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. Maddesi gereği çalışanların maruz kalabileceği riskleri belirlemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu etkenlerin tespiti sadece işyeri ortam ölçümleri ile belirlenebilir.

20 Ağustos 2013 tarihinde İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte belirtildiği gibi işverenler işyeri ortamını standartlara uygun hale getirmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptırmakla yükümlüdür.

İşyeri ortam ölçümleri çalışma ortamı ve kişisel maruziyetler olarak ikiye ayrılmaktadır. Çalışma ortamı ölçümleri, ortamın genelindeki iş hijyenini dikkate alırken; kişisel maruziyet ölçümleri ise belli bir işi yapan çalışanda gün boyu maruz kaldığı etkenleri tespit ederek, sağlığını bozabilecek riskleri tespit eder.PERİYODİK TEST VE KONTROLLER NELERDİR?


Periyodik kontroller, makine ve iş ekipman kullanılan her işyerinde, kullanılan ekipmanların ömrünü uzatmak ve olası iş kazalarının engellenmesi için 25 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin” 7. Maddesi kapsamında yetkilendirilmiş kuruluş ve yetkili mühendislerle belli aralıklarda test ve kontrolden geçirilmekte ve denetim raporları arşivlenmektedir.

Denetim sonucu verilen raporlar, kontrolü yapan yetkiliyi sorumlu kılar. Bu ekipmanlardan kaynaklanan kazalarda kontrol raporları yetkili mercilerce talep edilir.

Bu denetimin amaçlarından bir diğeri üretici firmanın rutin kontroller sırasında kontrol ettikleri ekipmanların ve makinaların bağımsız bir kuruluş tarafından detaylı kontrol edilmesidir.

Kontroller; kaldırma -iletme araçları ve basınçlı kapların kontrolü olarak ikiye ayrılırlar.

Kaldırma- İletme Araçları; 1-Lift
2-Caraskal
3-Araç kaldırma Lifti
4-Mobil Vinç
5-Vinç
6-Folklift
7-Transpalet
8-Kule Vinç
9- Platform


Basınçlı Kaplar; 1-Hidrofor Tankı
2-Kazan Dairesi
3-Kalorifer Kazanı
4-Buhar Kazanı
5-Genleşme Tankı
6-Hava Tankı
7-Otoklav
8-Kızgın Yağ Kazanı


Mekanik Tesisat Kontrolü;


Tesisatlar işyerlerinin can damarıdır. İşyerinde enerjinin, havanın, suyun, buharın, vb. kaynakların gerekli yerlere dağıtılmasını, gerektiğinde de atıklarında toplanmasını sağlar.
1-Yangın Tesisatı
2-Havalandırma
3-Klima Tesisatı