Menu
Your Cart

Patlamadan Korunma Dökümanı

PATLAMDAN KORUNMA DOKÜMANI NEDİR?


İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümana Patlamadan Korunma Dokümanı denir.
Patlayıcı ortamlara sahip işyerlerinin patlayıcı ortama yönelik risk değerlendirmesi yapması gerekmektedir. Bu değerlendirmede asgari olarak aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır.

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı
Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri
İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile muhtemel karşılıklı etkileşimleri
Muhtemel patlama etkisinin büyüklüğü (yerleşim yerleri, diğer işyeleri ve çevreye etkisi vb.)
Patlayıcı ortamlarda çalışnaların özel olarak eğitilmesi
Bu yönetmelik kapsamındaki işyerinde tehlikeli bölgeler uygun şekilde işaretlenmeli, patlamadan korunma dokümanı hazırlanmalıdır. Ayrıca patlamanın muhtemel etkileri değerlendirilmeli ve bu etkileri azaltacak önlemler alınmalıdır.