Menu
Your Cart

Ortam Ölçümleri

İşyeri Güvenliğini Sağlamak İçin Ortam Ölçüm Hizmetleri

DEMKO, güvenli bir iş yeri çevresinde geniş bir hizmet yelpazesi sunar. İşyerinde iç mekan hava kirliliği, sıcaklık, aydınlatma, radyasyon, gürültü ve titreşim ölçümlerimiz, müşterilerimizin işçiler ve işyeri ortamıyla ilgili riskleri verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Hizmetlerimiz, müşterilerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) sorunlarını çözmelerine, marka üzerindeki etkileri azaltmalarına ve işçi güvenliğini sağlamalarına yardımcı olur.

İşyeri Güvenliğini Sağlamak için Ortam Ölçüm Hizmetlerinden elde ettiğiniz avantajlar

 • İç mekan hava kirliliğini, kimyasal maruziyeti, sıcaklığı, aydınlatmayı, radyasyonu, gürültüyü ve titreşimi doğru bir şekilde ölçer
 • Potansiyel İSG etkilerine ilişkin net ve bağımsız bir genel bakış sunar
 • Uyumlu bir tesis ve ekipman durumu sağlar
 • En yeni dijital araçlar aracılığıyla tutarlı İSG bilgileri sağlar
 • İş yeri ve işçi güvenliğini sağlar

İşyeri Güvenliğini Sağlamak İçin Ortam Ölçüm Hizmetleri Hakkında

DEMKO, tesislerin ve ekipmanların uyumluluk durumunu sağlamak için doğru, ayrıntılı ve bağımsız ortam ölçüm hizmetleri sunarak, çalışanlar ve işyeri ortamıyla ilgili riskleri verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Uzmanlarımız, aşağıdakileri değerlendirmek için işyerinde numune toplar veya iç mekan hava kirliliği, kimyasal maruziyet, sıcaklık, aydınlatma, iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, gürültü ve titreşim gibi yerinde ölçümler alır:


 • Düzenleyici eşiklerle ilgili kaliteleri
 • İşçiler ve kullanıcılar için etkilerin seviyesi
 • Sağlık ve güvenlik performansına ilişkin ekipman ve süreçlerin verimliliği

Size tüm olası İSG etkilerine ilişkin net ve bağımsız bir genel bakış sunuyoruz ve aşağıdaki alanlarda İSG ölçümleri sağlayarak tüm zorunlu periyodik denetimlere uymanıza yardımcı oluyoruz:

 • Endüstriyel Hijyen
 • kimyasal risk
 • Gürültü ve titreşimler
 • İyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonlar