Menu
Your Cart

İleri Teknoloji Uygulamaları

İleri Teknoloji Uygulamaları Nasıl Etkileyebilir ? 

DEMKO'nun kuruluşunuzun güvenlik kültürünü ne ölçüde etkileyebileceğini görünce şaşıracaksınız. Akıllı telefonların ve sosyal medyanın hayatımızın her alanında etkisini hepimiz biliyoruz. Günümüzün gelişen kültürü büyük ölçüde teknolojiye bağımlıdır. Aynısı, kuruluşunuzdaki kurum kültürü için de geçerlidir. Teknoloji, kurum kültürünüzü inşa etme ve güçlendirme şeklinizin bir parçası değilse, geride kalabilirsiniz.

Teknoloji, mesajı tutarlı bir şekilde iletmenize yardımcı olur

Bir işveren olarak, bunun bir departman diğerine karşı olmadığını biliyorsunuz. Aslında, üst yönetimden orta yönetime kadar tek bir ekiptir. Ancak bu mesajı şirketinizdeki herkese herhangi bir belirsizliğe mahal vermeden iletmelisiniz. Bu, teknolojinin işverenler için çok yardımcı olabileceği yerdir.

Mesajlaşmayı personele iletmenin etkileşimli yolları

Teknoloji, işverenlerin bu mesajları personeline iletmek için daha uygun ve etkili bir yol seçmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca işverenler, mesajlarını özelleştirilmiş ve etkileşimli eğitim materyalleri aracılığıyla iletmek için teknolojiyi kullanabilir. Bu eğitimler, kilit mesajların personele daha kolay iletilmesi için etkileşimli görsel temsiller içerebilir.

İletişimin ve onayın etkin takibi

Her çalışan, şirketin iş tehlike değerlendirmesine göre rolüne göre belirli görevleri yerine getirir. Ayrıca, çalışanların kendi görevleriyle ilgili politika ve prosedürleri okuması ve onaylaması gerekir. Teknoloji, çalışanların şirketlerinin politika ve prosedürlerini okumasını ve kabul etmesini kolaylaştırır. Ayrıca etkileşimli eğitim içeriği ve testler, çalışanlarınızın mesajı daha iyi akılda tutmasını kolaylaştırır. Teknoloji, kayıtlarını izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olabilir. Bu tür sınavlardan ve testlerden elde edilen sonuçlar, personelinizin anlama düzeyinin ilk ölçümünü sağlar. Ayrıca, süpervizöre nerede ek eğitim veya müdahalenin gerekli olabileceğini söyler.