Menu
Your Cart

GSM Ruhsat

GSM RUHSATI NEDİR


Faaliyeti esnasında insana ve çevreye fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal zarar veren veya zarar vermesi muhtemel olan müesseselere, sağlıklı olmayan anlamında Gayri Sıhhi Müessese denir.

Bu işletmeler 3 sınıfa ayrılır.


Sınıf Gayri Sıhhi Müessese

Çevreye etkisi kesin olan, yaşam alanlarının dışında bulundurulması gerekli olan işletmelerdir. Bu işletmelerin çalışma ruhsatı büyükşehir belediyeleri tarafından verilmektedir.

Sınıf Gayri Sıhhi Müessese

Çevreye etkisi teknik analiz ve testlerle yapıldıktan, yetkili kurum tarafından onay verildikten sonra yaşam alanlarının yakınında kurulmasına engel olmayan işyerleridir. Bu, işletmelerin çalışma ruhsatları ilçe belediyeleri tarafından verilmektedir.

Sınıf Gayri Sıhhi Müessese

Çevreye etkisi denetlenebilen, yaşam alanlarının yakınında faaliyet gösterebilen, denetim altında tutulması gereken işletmelerdir.