Menu
Your Cart

Çevre İzinleri

ÇEVRE İZİNLERİ NELERDİR?

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgeye çevre izin belgesi denir.