Güvenli bir çalışma ortamı üretken bir ortamdır. İşletmenin büyüklüğü veya türü ne olursa olsun, işyerinde güvenlik prosedürleri tüm personel için bir zorunluluktur. Güvenlik önlemleri, çalışanları olduğu kadar ekipman ve işletme mallarını da korur. Yaralanmaları ve ekipman ve tesislerin hasar görmesini önlemek veya en aza indirmek, bir işletme için daha az masraf ve daha fazla kâr ile sonuçlanacaktır.

İşyeri Güvenliği Tehlike Tanımlaması

İşyeri güvenliği tehlikelerini ve sorunlarını belirlemek, çalışanları korumanın ilk adımıdır. Yaygın iş güvenliği endişeleri arasında ergonomi, tehlikeli kimyasalların varlığı, mekanik sorunlar, gürültü kirliliği, kısıtlı görüş, düşme tehlikeleri ve havayla ilgili tehlikeler sayılabilir. Ergonomik olmayan ekipmanlarla ilgili sorunlar, sırt ağrıları ve karpal tünel sendromu gibi insan sağlığı sorunlarına neden olabilir. Kimyasallar patlayabilir, yanıklara neden olabilir veya zehirlenme tehlikesi oluşturabilir.

İşyerinde herhangi bir makinenin çalışması ile ilgili mekanik güvenlik sorunları ortaya çıkabilir. Gürültü ve görünürlük sorunları, bir çalışanın işitme ve görüşünü tehlikeye atabilir. Kötü temizlik veya ihmalden kaynaklanan düşmeler ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir; önlemek için prosedürler uygulanmalıdır. Buz, kar ve yağmur kendi tehlikelerini yaratabilir; çalışanların hava koşulları kötü olduğunda ekipmanı güvenli bir şekilde nasıl çalıştıracakları konusunda eğitilmesi gerekir.

İşyeri Güvenliği Politikaları

Her işletmenin, yönetim tarafından veya yönetim ve personel arasında ortak bir çabayla oluşturulmuş bir güvenlik politikası olmalıdır. Güvenlik politikalarının uygulanmasında her çalışanın bir rolü vardır. Güvenlik sorunlarını tanımlayan ve uygun güvenlik prosedürlerine uyulmamasının sonuçlarını belirten bir güvenlik el kitabı oluşturulmalıdır.

Güvenlik Eğitiminin Önemi

Çalışanların güvenliğin önemini ve işyerlerinde güvenliğin nasıl uygulanacağını bilmeleri için eğitim gereklidir. Kullanılan ekipmanın türüne bağlı olarak, eğitim federal bir görev tarafından gerekli olabilir. Örneğin, forklift kullanan herhangi bir işyeri, güvenli çalışması için çalışanlara eğitim vermelidir. Eğitim, sınıfları öğretmek için işe alınan dışarıdan uzmanlardan veya güvenlik talimatlarını uygulamak için özel olarak eğitilmiş çalışanlardan gelebilir.

İşyeri Güvenliği Ekipmanları

Potansiyel bir iş güvenliği tehlikesiyle temas eden herkes için uygun kişisel koruyucu ekipman (KKD) bulunmalıdır. Bu, baretleri, koruyucu gözlükleri, kulak tıkaçlarını, ayakkabıları, eldivenleri ve giysileri içerebilir.